Κατασκευή υδροηλεκτρικών μονάδων

Πολυετή εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή έργων Α.Π.Ε.

Για κάθε ενεργειακό έργο που αναλάμβάνουμε έχουμε ως γνώμονα αλλά και ως πρωταρχικό μας στόχο να παρέχουμε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σφαιρικά για κάθε σας ανάγκη.

Ορίζουμε μαζί ως ομάδα τους αρχικούς μας στόχους και στην συνέχεια προχωρόντας στην σχεδίαση και την υλοποίηση τους είμαστε συνεχώς δίπλα σας. Φροντίζοντας και εξασφαλίζοντας την επιτυχία της αρχικής σας επένδυσης. Η Q Energia λοιπόν σας παρέσει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης που εγγυώνται την επίτευξη των οικονομικών στόχων παραγωγής.


 

Ανάπτυξη και χρηματοδότηση

Βασιζόμενοι στην τεχνογνωσία και την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει την ομάδα μας αλλά και στο ευρύ δίκτυο συνεργατών που έχουμε αναπτύξει, έχουμε να επιδείξουμε ένα αρκετά μεγάλο portfolio έργων.

Για την χρηματοδότηση των έργων συνεργαζόμαστε με αναπτυξιακά αλλά και χρηματοδοτικά ιδρύματα με σκοπό την έξυπνη και σωστή απόκτηση κεφαλαίων και την τελική μεγιστοποίηση του οφέλους για τον επενδυτή και την επένδυση.

Χρηματοδότηση Υδροηλεκτρικών

Κατασκευή και project management

Σχεδιασμός έργου βάσει Διεθνών Προτύπων & Κανονισμών

Κάθε προετοιμασία έργου βασίζεται στην αναλυτική εκπόνηση εναλλακτικών τεχνικών σεναρίων και προοπτικών, βάσει των οποίων καθορίζεται η βέλτιστη τεχνικά και οικονομικά λύση.

1
Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός κάθε έργου αποτελεί μία ξεχωριστή διαδικασία, η οποία είναι δυναμική από την αρχή του έργου έως το πέρας αυτού, και αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους μηχανικούς της Enerdia, ελέγχοντας την αξιοπιστία, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων εργασιών και υπηρεσιών

2
Προδιαγραφές εξοπλισμού και προμηθευτές

Η επιλογή προμηθευτών γίνεται με τα πιο αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης, διασφαλίζοντας ότι η ποιότητα των εγκατεστημένων εξοπλισμών θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου σε όλο τον χρονικό ορίζοντα της Επένδυσης.

3
Επίβλεψη Ομάδων Έργου

Οι απαιτήσεις των έργων και η ορθή εκτέλεση εργασιών διασφαλίζεται μέσω εξειδικευμένων Μηχανικών έργου της Enerdia και την παρακολούθηση όλων των KPIs μέσω σχετικών τακτικών αναφορών προόδου.

4
Δοκιμές

Πριν την τελική παράδοση του έργου, εκπονούνται αναλυτικές δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας και αξιοπιστίας εξοπλισμών, καθώς και δοκιμές καταπόνησης, σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα & τους Κανονισμούς σε 3 επίπεδα: Πιστοποίηση σειράς για τους εξοπλισμούς, δοκιμές μόνωσης εξοπλισμών, commissioning.

5

Μιλήστε μαζί μας για το ενεργειακό σας project