Λειτουργία και συντήρηση υδροηλεκτρικών μονάδων

Στηρίζουμε την επένδυσή σας

Στην Q-ENERGIA φροντίζουμε και εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία των έργων στο μέγιστο βαθμό, ώστε να επιτυγχάνονται οι Επενδυτικοί στόχοι. Εκεί, δηλαδή, που κρίνεται η επιτυχία της Επένδυσης είναι στη σωστή και ομαλή Λειτουργία του έργου και στην προστιθέμενη αξία που μπορεί η Εταιρεία Συντήρησης να προσφέρει. Αυτό σημαίνει μετρήσιμα και διαφανή αποτελέσματα, τα οποία αυξάνουν την απόδοση της Επένδυσης και εξασφαλίζουν την επίτευξη των Επενδυτικών προσδοκιών. Πρωτοπορούμε και διαφοροποιούμαστε από τον ανταγωνισμό, καθώς δεν επιδιώκουμε απλώς την Προληπτική Συντήρηση ή την Επιδιορθωτική Επέμβαση, αλλά εγγυόμαστε και επιτυγχάνουμε τη Βέλτιστη Συντήρηση.


 

Φροντίζουμε την επένδυσή σας σαν να ήταν και δική μας.

Εξασφαλίζουμε και προσφέρουμε τη Μέγιστη Απόδοση στα έργα των πελατών μας, συνδυάζοντας την υψηλή εξειδίκευση του Τεχνικού μας προσωπικού, την εταιρική μας φιλοσοφία και τις πρακτικές που εφαρμόζουμε, υιοθετώντας 3 βασικές διαδικασίες:

 

  • Καθημερινή & Στενή Παρακολούθηση της Συμπεριφοράς των Έργων
  • Άμεση Απόκριση σε οποιοδήποτε συμβάν
  • Συνεχής Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση πρακτικών

Μιλήστε μαζί μας για το ενεργειακό σας project