ΛΗΘΑΙΟΣ ΑΕ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Κεφαλόβρυσο Τρικάλων

Περιγραφή:

Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από ζωικά και φυτικά απόβλητα προς παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ισχύος 3MW, στο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων.

Φάση έργου: Υπό κατασκευή, εκτίμηση λειτουργίας Ιανουάριος 2022

Προϋπολογισμός έργου: 10.000.000€