Κατασκευή υδροηλεκτρικών μονάδων

Εμπειρία 10 ετών στην κατασκευή Α.Π.Ε.

Σκοπός μας είναι να χτίσουμε το μέλλον της Ενέργειας, προσφέροντας ολοκληρωμένες, υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνικής εξειδίκευσης υπηρεσίες, από την ανάπτυξη έως την Κατασκευή με το «κλειδί στο χέρι» κάθε είδους Ενεργειακού έργου, ενισχύοντας τον Επενδυτή Ενέργειας να πετύχει με τον καλύτερο και πιο αξιόπιστο τρόπο όλους τους επενδυτικούς του στόχους.

Είμαστε δίπλα σε κάθε πελάτη μας, σε όλο τον κύκλο ζωής της Επένδυσης, με ολοκληρωμένες υπηρεσίες O&M και Asset Management, εγγυώμενοι την επίτευξη των οικονομικών στόχων και υψηλή απόδοση παραγωγής με υπηρεσίες από το Α στο Ω.


 

Ανάπτυξη και χρηματοδότηση

Μαζί με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και βασιζόμενοι στην τεχνογνωσία και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μας, έχουμε αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο ώριμων αδειοδοτικά έργων ΑΠΕ, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Η Enerdia για τη χρηματοδότηση των έργων αυτών συνεργάζεται με αναπτυξιακά χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και με Ενεργειακά funds, με σκοπό τη μόχλευση κεφαλαίων και τη μεγιστοποίηση του οφέλους της ίδιας της Επένδυσης.

Με τον τρόπο αυτό, η Enerdia είναι σε θέση να προσφέρει ευέλικτα προγράμματα Project Financing, ανάλογα με τις ανάγκες του Επενδυτή.

Χρηματοδότηση Υδροηλεκτρικών

Κατασκευή και project management

Σχεδιασμός έργου βάσει Διεθνών Προτύπων & Κανονισμών

Κάθε προετοιμασία έργου βασίζεται στην αναλυτική εκπόνηση εναλλακτικών τεχνικών σεναρίων και προοπτικών, βάσει των οποίων καθορίζεται η βέλτιστη τεχνικά και οικονομικά λύση.

1
Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός κάθε έργου αποτελεί μία ξεχωριστή διαδικασία, η οποία είναι δυναμική από την αρχή του έργου έως το πέρας αυτού, και αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους μηχανικούς της Enerdia, ελέγχοντας την αξιοπιστία, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων εργασιών και υπηρεσιών

2
Προδιαγραφές εξοπλισμού και προμηθευτές

Η επιλογή προμηθευτών γίνεται με τα πιο αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης, διασφαλίζοντας ότι η ποιότητα των εγκατεστημένων εξοπλισμών θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου σε όλο τον χρονικό ορίζοντα της Επένδυσης.

3
Επίβλεψη Ομάδων Έργου

Οι απαιτήσεις των έργων και η ορθή εκτέλεση εργασιών διασφαλίζεται μέσω εξειδικευμένων Μηχανικών έργου της Enerdia και την παρακολούθηση όλων των KPIs μέσω σχετικών τακτικών αναφορών προόδου.

4
Δοκιμές

Πριν την τελική παράδοση του έργου, εκπονούνται αναλυτικές δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας και αξιοπιστίας εξοπλισμών, καθώς και δοκιμές καταπόνησης, σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα & τους Κανονισμούς σε 3 επίπεδα: Πιστοποίηση σειράς για τους εξοπλισμούς, δοκιμές μόνωσης εξοπλισμών, commissioning.

5

Μιλήστε μαζί μας για το ενεργειακό σας project