Κατασκευή φωτοβολταϊκών στις Σέρρες

Αδειοδότηση, Εγκατάσταση, Λειτουργία.

Στην  Q-ENERGIA αναλαμβάνουμε την μελέτη, τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σας με ταχύτητα και συνέπεια.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα (Φ/Β) είναι συστήματα τα οποία εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια μετατρέποντας την σε ηλεκτρική. Τα Φ/Β πλαίσια χωρίζονται ανάλογα με την τεχνολογία κατασκευής τους σε 3 βασικές ομάδες:

  • Πολυκρυσταλλικά,
  • Μονοκρυσταλλικά,
  • Άμορφα.

Υπάρχουν δύο τρόποι να τα χρησιμοποιήσει κανείς. Ανεξάρτητα από το δίκτυο της ΔΕΗ ή σε συνεργασία μ’ αυτό. Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό ισχύος 1 κιλοβάτ (kW) παράγει κατά μέσο όρο 1.200-1.500 κιλοβατώρες το χρόνο και αποτρέπει κατά μέσο όρο κάθε χρόνο την έκλυση 1.450 κιλών διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν δύο στρέμματα δάσους.

Κατασκευή φωτοβολταϊκών στις Σέρρες

Φωτοβολταϊκά ως δομικά υλικά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν και ως δομικά υλικά (Building Integrated Photovoltaics, BIPV), υποκαθιστώντας άλλα παραδοσιακά υλικά (π.χ. κεραμοσκεπές ή υαλοστάσια σε προσόψεις). Κατ’ αυτό τον τρόπο εξοικονομούνται χρήματα και φυσικοί πόροι. Στην περίπτωση μάλιστα των υαλοστασίων σε προσόψεις εμπορικών κτιρίων, διατίθενται σήμερα διαφανή φωτοβολταϊκά με θερμομονωτικές ιδιότητες αντίστοιχες με αυτές των υαλοστασίων χαμηλής εκπεμψιμότητας (low-e), τα οποία επιτυγχάνουν (πέραν της ηλεκτροπαραγωγής) και εξοικονόμηση ενέργειας 15-30% σε σχέση με ένα κτίριο με συμβατικά υαλοστάσια.

Τα φωτοβολταϊκά εγγυώνται:

  • μηδενική ρύπανση
  • αθόρυβη λειτουργία
  • αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (που φθάνει τα 30 χρόνια)
  • απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων για τις απομακρυσμένες περιοχές
  • δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες
  • ελάχιστη συντήρηση

Τα ενσωματωμένα στα κτίρια φωτοβολταϊκά συστήματα (BIPV), προωθούνται ιδιαίτερα από την Ε.Ε., καθώς εμφανίζουν δύο επιπλέον πλεονεκτήματα σε σχέση με τους τυπικούς φ/β σταθμούς: α) η ενέργεια παράγεται εκεί όπου καταναλώνεται και μειώνονται οι απώλειές της καθώς δεν χρειάζεται να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις και β) δεν υφίστανται ζητήματα κατάληψης χώρου. Ως αποτέλεσμα, ο τομέας των BIPV, αποτελεί ένα ταχέα αναπτυσσόμενος τομέας σε όλη την Ε.Ε. καθώς θεσπίζονται οικονομικά κίνητρα και φοροαπαλλαγές για την προώθησή τους.

Στη χώρα μας έχουμε 211 ημέρες ηλιοφάνειας

Εκμεταλλευτείτε την ηλιακή ενέργεια με τα συστήματα της Q-ENERGIA

 

Πλεονεκτήματα φωτοβολταϊκών

Η επιλογή του είδους των φωτοβολταϊκών είναι συνάρτηση των αναγκών σας, του διαθέσιμου χώρου ή ακόμα και της οικονομικής σας ευχέρειας. Όλα τα φωτοβολταϊκά πάντως μοιράζονται τα παρακάτω πλεονεκτήματα: