Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού-Θερμότητας

Αδειοδότηση, Εγκατάσταση, Λειτουργία.

Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, είναι η πιο επιτυχημένη διεργασία ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας και για αυτό το λόγο προωθείται και επιδοτείται αντίστοιχα με τις ΑΠΕ.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια μηχανή κύκλου ΟΤΤΟ της οποίας τις θερμικές απώλειες εκμεταλλευόμαστε για την θέρμανση ή ψύξη χώρων και διεργασιών

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ανάπτυξη προϊόντων ΣΗΘΥΑ. Υποστηριζόμενοι από την υψηλή τεχνογνωσία μας, μπορούμε να σας παρέχουμε πλήρη υποστήριξη ενός τέτοιου συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Η οικονομια που επιτυγχάνεται με ένα σύστημα συμπαραγωγής στο κόστος των συνολικών ενεργειακών αναγκών, είναι αξιοσημείωτη σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται ταυτόχρονα και επί 24ώρου βάσεως μεγάλα θερμικά και ηλεκτρικά φορτία.

 Παρακάτω αναφέρονται περιπτώσεις όπου απαιτούνται τέτοια ποσά ενέργειας

  • Σε ενεργοβόρες βιομηχανίες
  • Σε κτήρια του τριτογενή τομέα, όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία και αθλητικές εγκαταστάσεις
  • Σε περιπτώσεις τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης για την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών
  • Σε μεγάλες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις
  • Σε ιδιόκτητες κατοικίες (microCHP)

Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων, π.χ. βιομηχανία, μπορεί να οδηγήσει σε μια μείωση του ενεργειακού κόστους της τάξης του 35%, με υπολογιζόμενη απόσβεση σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό των 5 ετών κατά μέσο όρο. Αν μάλιστα χρησιμοποιηθεί ως ορυκτό καύσιμο το φυσικό αέριο καθίσταται ως ένας εκ των οικονομικότερων αλλά ταυτόχρονα και αποδοτικών τρόπων μείωσης του συνολικού ενεργειακού κόστους μιας διεργασίας.
Τα συστήματα συμπαραγωγής αποτελούνται από τρία βασικά μέρη, έναν κινητήρασυνήθως ατμοστρόβιλο, αεριοστρόβιλο ή σε μικρότερες εφαρμογές εμβολοφόρο μηχανή εσωτερικής καύσης), τηγεννήτρια, και έναν μηχανισμό ανάκτησης θερμότητας που συνήθως περιλαμβάνει κάποιον λέβητα.

 

Συνοψίζοντας, να απαριθμήσουμε τα βασικά πλεονεκτήματα και τα οφέλη ενός συστήματος ΣΗΘΥΑ.

  1. Οικονομικό όφελος τόσο σε επίπεδο απόσβεσης της εγκατάστασης όσο και στο επίπεδο συντήρησης του συστήματος αλλά και σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής της συνολικής ενέργειας που απαιτείται από το εκάστοτε σύστημα
  2. Μείωση των αέριων ρύπων που επιβαρύνουν το περοβάλλον (κυρίως CO2)
  3. Αυξημένη ανταγωνιστικότητα από την πλευρά των βιομηχανιών αλλά και απασχόλησης καθώς με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ΣΗΘ δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας
  4. Και τέλος υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδοτήσεων και εξασφά­λισης εσόδων από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο κάτω από το ευνοϊκό νομικό καθεσ­τώς που διέπει την ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – για όποιες απ’ τις βιομηχανίες μπορούν να παρά­γουν περίσσεια ρεύματος