Στο μικροσκόπιο των Ρυθμιστικών Αρχών και του ACER οι ενεργειακές συναλλαγές.

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1227/2011, γνωστός ως Κανονισμός REMIT, που αφορά στην ακεραιότητα και τη διαφάνεια στις χονδρεμπορικές αγορές ενέργειας, αποτέλεσε το αντικείμενο της τοποθέτησης της Νεκταρίας Καρακατσάνη, μέλους της ΡΑΕ, σε πρόσφατη εκδήλωση της HAEE (της Ελληνικής Δεξαμενής Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία)

Read more “Στο μικροσκόπιο των Ρυθμιστικών Αρχών και του ACER οι ενεργειακές συναλλαγές.”